Garancia kvality

Garancia vrátenia tovaru do 14 dní

Spokojný zákazník je pre nás najdôležitejší. Všetky naše produkty, ktoré vlastnoručne vyrábame a predávajú sa cez internetový obchod www.twocosmetics.sk sú najvyššej kvality. Veríme, že každý zákazník bude s našimi produktami spokojný. V opačnom prípade nám zákazník môže produkty vrátiť, a to v originálnom balení do 14 dní od prijatia úhrady za objednávku. Tovar, s ktorým nie ste spokojný pošlite na adresu:
two s.r.o.
Z. Kodálya 779/9
92523 Galanta
Tovar posielajte ako list (nie na dobierku, ani doporučene). Berte na vedomie, že náklady spojené s dopravou za vrátený tovar nepreplácame. Vyhradzujeme si právo rozhodnutia vrátiť peniaze, pokiaľ pôjde o vrátenie tovaru nad zákonom stanovenú povinnosť, pričom sa budeme snažiť vám vyjsť v ústrety. Peniaze za vrátený tovar budú odoslané na váš účet do 5 pracovných dní od prijatia tovaru.

Záruka a reklamácia
Reklamácie u nás sú skôr výnimočné, no je v našom záujme vyriešiť ich čo najrýchlejšie a k vašej spokojnosti. Pri každom produkte two cosmetics je uvedená šarža, minimálna doba spotreby a spôsob skladovania a použitia produktu. Predajca zodpovedá za chyby produktu, ktorý má tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa na chyby spôsobené nesprávnym skladovaním, nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením. Reklamáciu je možné uplatniť poštou.

Zásielku je potrebné zaslať k reklamácii poštou na adresu: two s.r.o., Z. Kodálya 779/9, 92523 Galanta. Do zásielky vložte kópiu faktúry a formulár pre reklamáciu tovaru.
Náklady spojené s dopravou reklamovaného tovaru vám budú spätne uhradené v prípade uznania reklamácie. Reklamáciu vybavíme nezodkladne a o jej priebehu vás budeme informovať.

Záruka vrátenia peňazí
Spotrebiteľ je povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru.
V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením zmluvy. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. Ak spotrebiteľ prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, si je spotrebiteľ vedomý, že predávajúci je oprávnený si vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar. Ďalšie informácie nájdete vo všeobecných obchodných podmienkach.